Ett sammandrag av Crossing the chasm, den banbrytande boken om High Tech marknadsföring av Goeffrey Moore

Det är svårt att uppfinna en ny teknologi, ännu svårare att kommersialisera den och nästan omöjligt att bli marknadsledare. Goeffrey Moore ger en modell för hur ett företag skall marknadsföra sin teknologi över en produktlivscykel och anpassa sig till kundernas förändrade köpmotiv. Solution Selling metodiken är inpirerad av Crossing the Chasm. Läs artikeln och du kommer få en fördjupad förståelse för teorin bakom.

LÄS MER
Sign up for Crossing the chasm
Lindgren & Partners on LinkedIn