Utmaningen som KeyAccount Manager är att initiera nya affärer med kundens ledning och säkra affärerna över tiden. Vi ger dig en metodik för att sälja till kundens ledning, bygga en kontoplan tillsammans med kunden samt behålla VD/ledning kvar i säljprocessen.

Ur innehållet:
. Hur identifierar du ledningens affärsinitiativ och skapar IT-projekt?
. Hur bokar du möten med toppledningen och passerar grindvakterna?
. Hur gör du ledningsmöten som initierar affärer?
. Hur skapar du en strategi och handlingsplan

. Hur du tar kontrollen över din portfölj av affärer hos kunden?
. Hur hittar du nya affärer hos kunden genom analys och kartläggning?
. Hur skapar du en resursplan internt och får gehör för den?

Du kommer att kunna:

  • Träffa och sälja till kundens ledning
  • Visa värdet av er leverans
  • Öka försäljningen på kontot
  • Leda ett säljteam
  • Göra kontoplaner

Du kommer att få:

  • Mallar för förberedelser
  • Mallar för ledningspresentationer
  • Kontoplan
Anmäl dig till Executive Level Selling
Stockholm 8-9/11 
"Executive Level Selling ger dig svaret på hur du identifierar kundens affärsinitiativ och initierar affärer på ledningsnivå"

Villkor
Workshopavgift, konferens och material ingår. Totalt 14000 SEK exkl moms.

Anmälan
Anmälan är bindande. Debitering sker vid anmälan 30 dagar netto, dröjesmålsränta 2% per månad

Ombokning
Flytting till andra datum kan göras till en avgift av 2000 SEK exkl moms per ombokning.

Plats: Stockholm

 

Lindgren & Partners on LinkedIn