Solution Selling metodiken för lösningsförsäljning, produkter och tjänster  som tar mer än en kafferast att förklara...

De flesta säljorganisationer vill jobba med lösningsförsäljning, men har märkt att talangdriven försäljningen inte fungerar. Man måste kunna jobba i team över organisations- och landsgränserna. Ofta är kundens organisation minst lika komplex att hantera som affären och kanske har motstridiga viljor. Lägg till hård konkurrens och ledningens krav på tillförlitliga säljpronoser. För att lyckas med allt detta måste säljorganisationen ha en lösningsdriven säljmetodik som alla kan använda. Ett gemensamt säljspråk är det första steget på resan.

 

Solution Selling är lösningsförsäljning, från prospektering till Key-Account Management med betoning på praktiskt användande - och för tekniker och konsulter. Solution Selling hjälper dig att förstå kundens köpprocess och anpassa ditt säljarbete därefter. Resultaten är:
. Högre hitrate i de affärer man arbetar med
. Tydligt värdet för kunden
. Kvalificerade affärer och högre hitrate
. En metod för att vinna förfrågningar
. Säljprognoser med hög tillförlitlighet

Säljutbildning och säljträning med Solution Selling bygger på tre delar:

  1. Kunskap genom Solution Selling e-learning
  2. Träning genom Solution Selling workshops
  3. Användande genom coachning

Säljträningsprogrammet är mellan 9-12 månader och avslutas med en examen "Certified Solution Selling Sales Executive". Du kan dela upp träningsprogrammet och bygga på med fler kurser. Allt anpassas för dig och ditt företag.

Implementera Solution Selling lösningsförsäljning

Vi stöttar dig i tre steg:

  1. En kunddriven säljprocess
  2. Ett coachande säljledarskap
  3. Ett träningsprogram för alla inom försäljning och service

Solution Selling ger er en struktur, säljspråk och verktyg för att få den mest erfarna säljorganisationen att lyfta försäljningen.

 

Sedan 1984 har fler än 650.000 säljare och chefer tränats. I norden finns fler än 2.000 Solution Selling tränade på ledande bolag som Oracle, Tieto, Microsoft, Formpipe, Elanders, IBM, Schneider, Visma, Systeam, Cybercom, Skanska och Niscayah.

 

Se videon för tips om hur man skapar en framgångrik implementation.

LÄS MER
Sign up for Solution Selling på 90 sekunder
Lindgren & Partners on LinkedIn